BBW Opleidingen

De opleidingswebsite van de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp

 

De BBW – Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp – is in 2003 door een groep actieve bewindvoerders opgericht om de gezamenlijke belangen van bewindvoerders Wsnp te behartigen. Het doel is om een actieve gesprekspartner te zijn en te blijven: Praat niet alleen over ons, maar ook met ons. Inmiddels zijn ruim 170 bewindvoerders Wsnp aangesloten en worden we door partijen zoals ReCoFa, de Raad voor Rechtsbijstand, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de BPBI en de NVVK op periodieke basis gevraagd voor overleg. Bij andere partijen, zoals de Belastingdienst en het CJIB, nemen we zelf het voortouw om in gesprek te komen en te blijven.

 

Onze doelen zijn:

  • Samenwerken
  • Kennis delen
  • Kwaliteit verhogen
  • Positie van de bewindvoerder Wsnp positioneren


Wat doen wij?

We faciliteren bijscholing, maken afspraken met partijen uit het werkveld en organiseren bijeenkomsten waarop leden met elkaar kunnen bijpraten. Ook zorgen we voor een levendige wisselwerking tussen bestuur en leden. De Beroepsvereniging zorgt er zo voor dat het werk van de bewindvoerder Wsnp zich verder blijft ontwikkelen.

Klik hier om te lezen hoe wij bewindvoerders ondersteunen in de uitoefening van hun taken.

De BBW streeft naar meer leden, zodat wij onze stem nog krachtiger kunnen laten horen. Sluit u daarom nu aan en word lid!